Aktibong Paglilinis sa Gusali

Ang paglilinis ng enerhiya ng mga gusali at mga bakuran ay tungkol sa pagresolba sa mga panlabas na gambala na hindi namamalayan ng mga tao at hayop, sa mga tuntunin ng kalusugan, sikolohikal at emosyonal, at maaaring makaapekto sa kanilang buhay.

Nalaman ko ang mga enerhiya na ito mula noong isang kaganapan na naranasan ko noong tagsibol 2013. Sa oras na iyon, ang aking pang-unawa ay nakadirekta dito at nagbukas dito. Simula noon ay tinutulungan ko na ang mga tao at hayop araw-araw nang may malaking pagmamahal at pasasalamat sa pamamagitan ng masiglang paglilinis ng mga gusali at buong ari-arian mula sa mga negatibong enerhiya.

Nakikita ko rin ang mga enerhiyang ito habang isinasagawa ko ang operasyong panggagamot sa espiritu sa katawan ng aking mga customer, sa buwanang malayuhang panggamot o sa mga pag-uusap sa telepono. Palagi kong tinatanong ang aking mga customer kung komportable ba sila sa kanilang mga bahay at kung may napapansin silang kakaiba sa kanilang mga bahay o ari-arian. Kapag nakakuha ako ng feedback mula sa aking mga customer, ipinapaliwanag ko kung tungkol saan ito. Pagkatapos ay nag-aalok ako na tunawin ang mga negatibong enerhiya sa iyong bahay at kapaligiran para sa iyo. Dahil nararamdaman ko rin ang mga enerhiya sa pamamagitan ng mga larawan, hindi ko kailangang naroroon nang personal para sa resolusyon. Gayunpaman, kailangan ko ng larawan para sa masiglang paglilinis.

Kadalasan, ang mga enerhiya ay mga kaluluwa ng mga namatay na tao na nasa mga gusali o sa lupa. Halimbawa, maaari itong mga kamag-anak na hindi makalakad sa kanilang sariling paraan dahil sa malalim na pag-uugat na takot sa mga susunod na mangyayari pagkatapos ng kamatayan. Ang mga takot na ito ay maaaring magbunsod sa pagkabata sa pamamagitan ng mapagmanipula na mga pahayag tulad ng "Kung mamamatay ka, ipapadala ka ng Diyos sa impiyerno". Ito ay maaaring humantong sa mga tao na magkaroon ng panghabambuhay na takot at labanan ang kamatayan hanggang sa sila ay mamatay. Ang mga kaluluwang ito ay madalas na nananatili sa lupa. Gayunpaman, maaari rin itong tungkol sa mga hindi kilalang kaluluwa, halimbawa mga biktima ng digmaan, na nasa lokasyong ito bago itayo ang ari-arian.

Dapat mong malaman na ang mga ganitong sitwasyon ay talagang walang kinalaman sa mga eksena mula sa mga palabas sa TV o (horror) na pelikula. Ang mga kaluluwa ay laging naghahanap ng tulong at nagpapasalamat kapag sila ay tinulungan. Ang mga nangyayari sa loob at paligid ng gusali o ari-arian ay laging may kahulugan, dahil lahat ng nangyayari sa ating buhay ay may sanhi at epekto.

Mayroon ka bang anumang mga katanungan o maaari ko bang tulungan ka? Inaasahan ko ang iyong pakikipag-ugnayan.

Ang iyong Eusevio

Weitere Behandlungsmöglichkeiten: