BUWANANG MALAYUANG PANGGAGAMOT AT OPERASYONG PANGGAGAMOT SA ESPIRITU

Ang aking kakayahang tumulong sa mga tao sa pamamagitan ng malayong panggagamot sa puwesto sa katawan ay nagbibigay posibilidad upang matunaw ang mga lumang bakas, emosyon, trauma at modelo ng uri ng pamumuhay na napansin ng mga tao mula noong kanilang paglilihi at naranasan sa kanilang buhay.

Sa proseso ng pagbuo, ang mga tao ay hindi lamang nakakatanggap ng laman at dugo mula sa kanilang mga magulang, gaya ng nalalaman, siya ay nagmamana din ng mga damdamin at emosyon mula sa kanila at kahit mula sa kanilang mga lolo’t lola at mga ninuno. Kaya linya ng mga ninuno at hindi ng mga nakaraang buhay ang paulit-ulit mong naririnig.

Mula sa kapanganakan hanggang sa edad na anim, ang bata ay sumusunod at nagpapanatili ng mga impresyon, paniniwala, mga naranasan at marami pang iba mula sa kanilang mga magulang, kamag-anak at mga kakilala mula sa kanilang paligid. Ang mga magulang ang pinakamataas na awtoridad sa murang buhay o edad ng mga bata. Ang kanilang mga pahayag at aksyon ay palaging ang pinakamataas na batas at katotohanan para sa bata.

Ngunit gayundin sa paaralan, sa relihiyon at sa iba pang mga institusyon, ang bata at kalaunan ay may sapat nang gulang ay tinuturuan at inihalimbawa ang maraming iba’t ibang mga alituntunin na tinatanggap ng mga tao nang hindi iniisip kung sila ba ay talagang tama dahil sa natutunan mula sa murang edad na maniwala sa mga patakaran at sundan mo sila.

Ang mga karanasang ito tulad ng takot, galit, poot, kawalan ng kapangyarihan at marami pang iba, kasama ang mga bakas at paniniwala ng pagkabata, ay nagreresulta sa mga modelo ng uri ng pamumuhay sa pagtanda na paulit-ulit na lumilitaw sa iba’t ibang mga kuwento sa buong buhay. Ngunit ang bawat karagdagang kuwento sa buhay ay nagiging mas marahas kaysa sa nauna.

Ang mga ito ay maaari at balang araw ay lalabas bilang sikolohikal at/o pisikal na mga sintomas.

Masasabi rin na lahat ng bagay sa ating buhay ay may dahilan sa nakaraan. Matagal na nating alam ito at ngayon ay nararanasan na natin ang epekto nito sa ngayon. Kasama rin dito ang ating mga iniisip at kilos na ating naisip o ginawa nang hindi natin namamalayan hanggang kahapon. Na siyang humuhubog din sa ating buhay at patuloy na hinuhubog hanggang ngayon.

Ang kailangan banggitin dito ay ang mga doctor, siyentipiko at iba pang mga akademiko ay matagal nang naniniwala na kung ang mga tao ay hindi nagpapahayag ng kanilang mga damdamin, ang mga sakit ay darating balang araw.

Sa aking malalayong panggagamot, na dinadala ko para sa maraming mga customer sa buong mundo nang may labis na pagmamahal at sa pinakamalalim na pasasalamat mula noong Pebrero 2009, tulad ng mga puntos ay unti-unting nareresolba. Gumagaan ang pakiramdam ng customer sa paglipas ng panahon, lumalakas at nagbabago ang kanilang buhay sa positibong paraan. Ang mga pisikal na sintomas ay nawawala rin sa pamamagitan ng buwanang malayong panggagamot o operasyong panggagamot sa espiritu sa site.

Para sa isang buwanang malayuang panggagamot kailangan ko ang iyong larawan at ang iyong buong pangalan. Ganito ako kumonekta nang masigla sa iyo araw-araw. Tinatanggap ko ang iyong aktibong pagbara sa aking katawan, na nagpapakita sa akin bilang sakit o sikolohikal na sintomas. Na, tulad ng nabanggit sa itaas, naranasan mon a bumalik sa iyong. Ang aking katawan ay pumupunta sa iba’t ibang posisyon upang palabasin ang mga bara na ito. Nakikita ko ang mga larawan para sa aking sarili na nagpapakita sa akin kung ano ang nangyayari at kung ano ang nangyayari sa mga tao. Umuubo ako nang malakas kapag nilalabas ang mga bara. Sa kaso ng matinding pagbara (sakit sa isip o pisikal, kahit na malubhang karamdaman). Maaari rin itong mangayri na mapunta pa sa isang uri ng sitwasyong parang pagduduwal upang makuha o malutas ang mga puntong ito. Nakikita ko ang trauma at ang tinatayang taon kung kalian ito nangyari.

Ang posibilidad na matulungan ang mga tao sa pamamagitan ng malayong panggagamot ay nagsimula para sa akin noong Pebrero 2009 sa isang seminar. Nagsimula ang Geist Surgical Treatment noong tag-araw ng 2014 na may malalim na kawalan ng ulirat (isa pang estado ng kamalayan) na nangyayari nang hindi inaasahan sa panahon ng paggamot. Dati sa Pilipinas, ang iba’t ibang sikat na manggagamot ay nagsagawa ng madugong operasyon gamit lamang ang kanilang hubad na kamay sa akin at nalutas ang aking tumor sa ulo at dalawang taon at kalahating whiplash (injury sa leeg). Bulang karagdagan, pinagaling nila ako sa iba pang iba’t ibang pisikal na sintomas sa kanilang mga kakayahan. Laking pasasalamat ko sa araw na iyon.

Kailangan mo bang maniwala dito? Sasabihin ko sa iyo ng diretso: HINDI!

Noong una kong narining ang posibilidad na ito sa Pilipinas noon 2003, hindi ako naniwala dito. Lumipad ako sa Pilipinas pagkatapos kong marinig ang tungkol sa mga pagkakataong ito sa Switzerland at Makita ang mga ito sa TV. Nakahiga lang ako kasama ang manggagamot, tulad ng ginagawa mo sa doctor o therapist. Ang kaibahan lang ay ang mga madugong operasyon na ito ay ginagawa na gamit lang ang hubad na kamay, ganap na may kamalayan at walang pampamanhid at ako ay gumaling sa aking karamdaman.

Mukhang hindi kapani-paniwala, dahil sa loon ng mga dekada ay sadyang pinanatiling tahimik natin ang tungkol sa mga posibilidad na iniaalok ng mga tao at ang kanilang mga regalo sa iba’t ibang bansa sa mundo. Gayunpaman, ang ganitong uri ng pagpapagaling ay medyo normal sa iba’t ibang bansa at nagpapasalamat na tiningnan at tinatanggap ng mga tao.

Wala sa mga kilalang manggagamot na ito sa Pilipinas, kung saan marami ang naimbitahan para sa mga paggamot sa Europa, ang makapagpapaliwanag kung paano nangyayari ang mga pagpapagaling na ito. Sinasabi nila na ang Diyos ang nagpapagaling sa pamamagitan nila. Kaya tinawag na “Mga paggamot sa pag-opera sa isip” habang gumagana o gumagaling ang isip sa pamamagitan ko na nagpapahintulot sa akin na Makita at gabayan ang aking mga kamay sa mga paggamot. Sa pgitan, nakakatanggap din ako ng mga paliwanag tungkol sa paggamot, nang hindi ko naisip ito kahit na alam ko ito sa aking sarili. Tinatawag ko itong enerhiyang Diyos. Dahil siya ang nagpapagaling. Para sa akin hindi siya ang nagpaparusa na Diyos na alam ng lahat mula sa relihiyon, larawan at rebulto. Bilang karagdagan, ang mga enerhiya ay umiiral sa pagitan ng langit at lupa na hindi maipaliwanag. Ngayon napatunayan at malamang na hindi na mapapatunayan.

Gusto kong linawin ditto na hindi ako mahigit sa tao at ayaw kong tingnan I irepresenta ang sarili ko bilang anumang espesyal. Gayundin, ako ay isang esoteriko o espirituwal na tao. Naging masaya ako sa loob ng maraming taon na matulungan ang mga tao sa mga pagkakataong ibinigay sa akin. Tinulungan ako. Kaya’t ibinabalik ko ang aking natanggap na may maraming pasasalamat, pagpapakumbaba at pagmamahal, pagpapagaling.

Mayroon ka bang katanungan o maaari ko bang tulungan ka? Inaasahan ko ang iyong tugon.

Ang iyong Eusevio

Mga karagdagang opsyon sa panggagamot: